Média, zprávyPetice za vokšické letiště Město Jičín zřídilo petiční místo, navštivte Městské informační centrum Jičín Petiční místo je dostupné v otevírací době MIC (od vstupu po levé ruce). Petiční místo je zřízeno ve spolupráci s organizátory petice, s nimiž jsou představitelé města v pravidelném kontaktu. Město Jičín podporuje Aeroklub Jičín za zachování stávajícího režimu vokšického letiště. https://www.neleteckeskolejicin.cz/ 


Dnes, 24.8. byla naše petiční místa o další 3 rozšířena! Děkujeme všem nebojácným!!  :-)


Jičínský deník 22.8.2023 - ne zcela přesné údaje, ovšem snaha se cení. Čekáme na druhý článek se stanoviskem obce a petičního výboru...

https://jicinsky.denik.cz/zpravy_region/bitva-o-jicinske-letiste-aeroklub-bojuje-o-existenci-lide-se-ozbrojili-petici-20.html?fbclid=IwAR36g7I2Sm2Mvm9R8f4dUCWX0Blbn_k11ItMbGerwyz24U4pPyKoom89-8U
CNN Prima NEWS 25.8.2023 od 19.30 minuty

https://cnn.iprima.cz/porady/zpravy-z-regionu/237-epizoda-1

Dopis zaslaný ministerstvu dopravy 18.9.2023

Věc: Petice obyvatel žijících v okolí letiště Jičín – žádost o schůzku 

Vážený pane ministře, 

obrátil se na mne zástupce petičního výboru, jako na představitele místní samosprávy, v jehož správním území se nachází Letiště Jičín, s informací o probíhající petici obyvatel žijících v okolí letiště Jičín. Jelikož není v naší kompetenci vyřešit požadavky, které jsou v petici obsaženy, tak se na Vás obracím s žádostí o osobní schůzku. Všechny strategické pozemky pro provoz letiště jsou ve vlastnictví ČR s právem hospodařit MD ČR, a proto se domnívám, že je ve Vašich možnostech místním obyvatelům pomoci. Na schůzce bych Vás rád seznámil se situací na letišti a dle mého názoru oprávněnými požadavky občanů. Jsem zodpovědný za místní obyvatele a jejich práva na klidný, hlukem letadel nerušený a spokojený život na prahu Českého ráje a domnívám se, že si zaslouží poskytnutí záruky na tento způsob života i v budoucnosti. Nejedná se o záležitost nějaké menšiny obyvatelstva, jelikož již petici podepsalo více jak 3 000 občanů a stále přicházejí podepisovat další. Požadavkem občanů není úplné uzavření letiště, ale pouze zamezit rozšiřování jeho provozu nad současnou maximálně snesitelnou úroveň a zachovat způsob jeho využití v současném nekomerčním režimu. O dění okolo letiště již projevila zájem i média a předpokládám, že se budou zajímat i o osud petice. O účast na schůzce požádali i členové petičního výboru. V případě, že by Vám to časové možnosti dovolily, tak bychom se mohli setkat i u nás na předmětném letišti. Chápu, že jste velmi vytížen, ale zde opravdu hrozí vážné problémy, které by v případě navyšování leteckého provozu mohly vygradovat až k požadavku občanů na úplné uzavření letiště. Předem děkuji za odpověď a věřím ve Vaši snahu vyhovět požadavkům občanů.

                                                                                                                       Michal Rambousek starosta městyse Podhradí