NEJSME

PROTI LETADLŮM, LETCŮM, PARAŠUTISTŮM A FANDŮM letiště.

Zároveň však je naší povinností bránit své domovy a vážít si našeho města, okolních vesnic i krajiny. 

Proč vlastně nechceme leteckou školu v našem okolí?

  • Nebezpečí nadměrné hlukové zátěže a to v průběhu celého roku. 
  • Provozně bezpečností riziko související s extrémním počtem proběhlých incidentů.
  • Bezpečnostní riziko související s vazbami společnosti na východní země.
  • Lety i v nočních hodinách.
Vážená, Vážený,

Váš zájem o tyto stránky napovídá, že Vám záleží na dění v okolí Vašeho bydliště tak jako nám.
Žijeme v unikátním koutku Čech, jež nese právem přízvisko "Český ráj".
Naši předci tuto krajinu podél řeky Cidliny osídlili, zúrodnili a předali do užívání svým synům, ti pak svým a ti pak dalším.
Historičtí velikáni jako Albrecht z Valdštejna, nebo František Josef Šlik a jeho následovníci, otiskli do naší krajiny unikátní, stavební, hospodářský, duchovní a geometrický koncept, jež bychom měli dále rozvíjet, obdivovat a především chránit.
Zástupy turistů každým rokem tyto počiny obdivují a podobně jako já/my,  vyhledávají tuto krásu a užívají klidu místní přírody minimálně poskvrněné hlukem a světelným a jiným smogem.
Letiště Jičín-Vokšice se tak trochu vymyká zmíněnému. Chápeme však, že i fandové letectví, v tomto případě především toho bezmotorového, zastoupeného Aeroklubem Jičín, mají právo na svůj díl zábavy a štěstí.
Ovšem záměr potenciálně nového provozovatele zde, v Českém ráji, zřídit leteckou školu a zatížit tak nadměrným hlukem a výskytem většího množství motorových strojů ve vzduchu kolem ležící obce a jejich obyvatele, nás nadzvedlo ze židle a přinutilo konat a proto prohlašujeme:
My, obyvatelé žijící v okolí Letiště Jičín - Vokšice žádáme, aby nám bylo zaručeno, že na Letišti Jičín - Vokšice nebude rozšiřován provoz, ani letecký provoz nad našimi nemovitostmi. Ten současný je na maximální snesitelné úrovni a v žádném případě nesouhlasíme s jeho navyšováním a případně s prováděním leteckého výcviku na motorových letounech s MTOW nad 450kg a vrtulnících. Nesouhlasíme s rozšířením provozu na celoroční a úpravu letiště na noční létání. Jako provozovatele letiště podporujeme místní Aeroklub Jičín, o.s., který je zárukou dodržování sjednaných pravidel provozu na letišti s okolními obcemi. Pokud s výše uvedeným textem a prohlášením souhlasíte, prosíme Vás tímto, o podepsání petice na petičních místech níže a nebo vytisknutí petičního dokumentu a jeho donos tamtéž.


3.3.2024: Poděkování - finále

Vážení obyvatelé městyse Podhradí, města Jičína a přilehlých obcí,

jsou tomu už dva měsíce, co byla slavnostně podepsána smlouva o výpůjčce mezi Ministerstvem dopravy a Jičínským aeroklubem a to na celých 8 let. Díky této smlouvě je i nadále provozovatelem letiště Aeroklub Jičín ,z.s.. Uzavřela se tak několika měsíční anabáze jednání, která ve velké míře ovlivnila životy mnoha jednotlivců a bude zárukou nezhoršující se kvality bydlení v okolí. Emoce, které tato akce vzbudila již netřeba komentovati. Životních zkušeností jsme nabili mnoha, ne všechny byly příjemné. Příjemné však bylo zjištění, že se stále najdou jednotlivci, kteří v kritické chvíli nezištně a bez ohledu na nepříjemnosti související pomohou dobré věci.
Chtěli bychom zde tedy alespoň touto formou poděkovati těm, kteří nám pomohli nejvíce:

Michal Rambousek, starosta Městyse Podhradí – nejdůležitější hybatel celé akce, poradní hlas a tvář jednání s úřady, medii a organizacemi
Pavel Kracík - historik, nepřehlédnutelný Jičínský patron - fakticky se zasadil o největší medializaci petice a její transport k obyvatelům, plně se angažoval od začátku až do konce, nepodlehl mnohastrannému nátlaku na jeho osobu
Jiří Štěpán - bývalý hradecký hejtman, pomohl kontakty a dobrou radou
Tomáš Czernín - místopředseda senátu ČR - díky panu senátorovi se o nás vědělo i v nejvyšších patrech politiky
Honza Fríba - kameraman a tvůrce propagačního, petičního videa
Aleš Holoubek a jeho tým v Aeroklubu Jičín - nenechali se převálcovat
Město Jičín a starosta Jan Malý - nepodlehli tlaku na změny v dohodě mezi letištěm a obcemi a umožnili vytvořit petiční místo v městském infocentru
starostové mnoha obcí v okolí Jičína, kteří nás sami oslovili a rozšířili naše snažení mezi sousedy a trpělivě vysvětlovali a vysvětlovali..

majitelé obchodů, firem a kaváren kde byly sbírány podpisy na petici a tím znesnadňován běžný provoz

A teď hlavně velký dík těm bezejmenným, kteří neváhali a posbírali podpisy ve svém okolí.

Pevně doufáme, že tímto společným počinem je a to i do budoucna, o klid nad našimi hlavami v okolí Jičína postaráno.
Přejeme Vám v roce 2024 vše dobré.

Za petiční výbor
Milan Berný


23.12.2023: Poděkování Aeroklubu Jičín

Vážení občané, přátelé, příznivci a podporovatelé Aeroklubu Jičín,

Velmi rádi Vám všem chceme moc a moc poděkovat za vaši podporu a pomoc, kterou jste nám během uplynulého, a pro Aeroklub Jičín ne zrovna jednoduchého období, poskytli.

Jak již bylo uvedeno a oznámeno, Aeroklub Jičín obdržel od Ministerstva dopravy smlouvu o výpůjčce státního letiště a bude tak i nadále jeho provozovatelem. Smlouva je platná na období následujících 8let, tedy do konce roku 2031.

Aeroklub Jičín tak bude moci pokračovat ve svojí činnosti, kterou je zejména rekreační a sportovní létání, práce s mladými lidmi, kteří mají o létání a letectví všeobecně zájem. Klíčovou věcí bude pro Aeroklub Jičín spolupráce s okolními obcemi tak, aby bylo zachováno vzájemné harmonické soužití.

Ještě jednou moc děkujeme všem, kteří byli ochotni vyjádřit svůj postoj a podpořili nás v petici a také při mnohých jednáních, která v této souvislosti probíhala. Velmi děkujeme za silnou podporu panu starostovi města Jičína JUDr. Janu Malému, panu starostovi městysu Podhradí Michalu Rambouskovi, panu starostovi obce Březina Liboru Valentovi a celému petičnímu výboru, který vedl pan Milan Berný. Velmi významně nás též podpořil místopředseda Senátu české republiky pan Tomáš Czernín. Je třeba též také poděkovat panu hejtmanovi královéhradeckého kraje, Martinu Červíčkovi, který se v dané problematice rovněž angažoval.

Rádi bychom také chtěli poděkovat panu Kracíkovi, který velmi významným způsobem přispěl ke zveřejnění petice a měl tak velký podíl na informování veřejnosti, a zároveň musel čelit velmi nevybíravým a velmi agresivním útokům na svoji osobu ze strany společnosti Flying Academy.

Vážení občané, přátelé, příznivci a podporovatelé letiště a Aeroklubu Jičín, dovolte mi popřát Vám příjemné a klidné prožití Vánočních svátků, hodně spokojenosti a především pevné zdraví v roce 2024.

Za Aeroklub Jičín

Aleš Holoubek

Předseda 


!!!!!!!!!!!     20.12.2023: Výsledek našeho snažení je srhnut v prohlášení pana        starosty Michala Rambouska - viz níže. Díky všem a příjemné svátky:

Vážení spoluobčané, v tomto předvánočním čase jsem obdržel jednu velmi pozitivní informaci od místního aeroklubu působícího na letišti ve Vokšicích. Dlouho očekávaná smlouva na výpůjčku pozemků v areálu letiště, které jsou ve vlastnictví státu, byla podepsána. Smlouva byla podepsána na 8 let a pozemky má i nadále ve výpůjčce Aeroklub Jičín, z.s.. Díky této smlouvě bude provozovatelem letiště i v následujícím období a provoz letiště bude i nadále fungovat ve stávajícím režimu sportovního a rekreačního létání. Považuji uzavření této smlouvy za velký předvánoční dárek všem obyvatelům žijícím a působícím v okolí letiště Jičín a rád bych poděkoval všem, kteří svým konáním přispěli k tomuto výsledku. Dík patří především organizátorům Petice, kteří věnovali mnoho svého volného času a úsilí při sběru podpisů, ale určitě také těm téměř 4000 obyvatel, kteří se připojili svými podpisy. Dále musím poděkovat panu ministru Kupkovi, který ve svém přeplněném programu našel chvilku a přijel na letiště na návštěvu a při té příležitosti si vyslechl požadavky obyvatel a zástupců místních samospráv.

Uzavření této smlouvy považuji za velmi důležitý krok, který bude zárukou udržení dobrých vztahů mezi provozovatelem letiště a okolím. Domnívám se, že se jedná o velmi hodnotný vánoční dárek a jsem potěšen, že názory obyvatel mají stále svou váhu a je rozhodováno v zájmu občanů. Sám jsem se tomuto problému intenzivně věnoval od začátku roku 2021 a jsem rád, že jsme společně dosáhli tohoto výsledku.

Závěrem by rád všem popřál klidné prožití svátků vánočních, vše nejlepší a hlavně hodně zdraví v roce 2024.

Michal Rambousek starosta

Městys Podhradí  


16.11.2023:  Dámy a pánové, v návaznosti na naše petiční snažení, tlak veřejnosti a všech zainteresovaných stran bojujících za zachování stávajícího provozovatele, dnes proběhla schůzka s ministrem dopravy Martinem Kupkou na Jičínském letišti. Vyplynulo z ní, že ministerstvo naše hlasy vyslyšelo a vyjde nám s největší pravděpodobností vstříc!!!! Děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli! Hezký víkend! 


16.11.2023: Aktuality: stránky Městyse Podhradí - návštěva pana ministra, příspěvek starosty Michala Rambouska

https://www.mestyspodhradi.cz/aktuality/navsteva-ministra-na-letisti-jicin


Včera, t.j. 25.10. proběhlo finále našeho snažení ve věci odporu vůči rozšíření provozu na letišti Jičín: zástupci petičního výboru předali archy s 3777(!) platnými hlasy do rukou starosty městyse Podhradí Michala Rambouska. Další krok je na straně ministerstva dopravy, ÚCL a dotčených úředníků... Děkujeme tímto všem, kteří až dosud s námi táhli za jeden provaz a angažovali se v této, pro okolí prospěšné věci. O dalším vývoji Vás budeme informovat. 
Dnešního dne, t.j. 3.10.2023 máme v rukou již více jak:  

3800  Vašich podpisů(!)

nepočítaje všechny petiční archy v terénu. Děkujeme všem spolupracovníkům a občanům kteří vyjádřili svoji podporu!


Spolupracující, petiční místa


Zelo - Roman Kopal Lidické Nám. 46, Nové Město, 506 01 Jičín

Městské informační centrum Jičín, Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín pouze do 12.9.2023!!

Kavárna AMOS  Komenského nám. 57, 506 01 Jičín

Květiny Ruská, Ruská 571, 506 01 Jičín  

BAMBOO OBČERSTVENÍ Bolzanova 512, Jičín, areál nemocnice

Tepelná technika Greeneco,  Kbelnice 86, 506 01 Kbelnice

Pokud máte zájem stát se petičním místem, pošlete nám prosím mail


27.8.2023 - upozorňujeme na nový, zajímavý článek v sekci "Postoj Aeroklubu"


Na základě mnoha dotazů a požadavků, zveřejňujeme po souhlasu všech zúčastněných stran Dohodu mezi aktuálním provozovatelem letiště Jičín a zástupci kolem ležících obcí.


Dne 30.9.2023 se bude konat finální podpisová akce v Jičínském parku a to od 8.00 - 11.30hod. V závěru bude možnost se zeptat na všechny dotazy související. Budeme se na Vás těšit. Petiční výbor. :-)

Účast přislíbil i zástupce nejvíce dotčených obcí Michal Rambousek. 


Dopis zaslaný ministerstvu dopravy 18.9.2023

Věc: Petice obyvatel žijících v okolí letiště Jičín – žádost o schůzku

Vážený pane ministře,

obrátil se na mne zástupce petičního výboru, jako na představitele místní samosprávy, v jehož správním území se nachází Letiště Jičín, s informací o probíhající petici obyvatel žijících v okolí letiště Jičín. Jelikož není v naší kompetenci vyřešit požadavky, které jsou v petici obsaženy, tak se na Vás obracím s žádostí o osobní schůzku. Všechny strategické pozemky pro provoz letiště jsou ve vlastnictví ČR s právem hospodařit MD ČR, a proto se domnívám, že je ve Vašich možnostech místním obyvatelům pomoci. Na schůzce bych Vás rád seznámil se situací na letišti a dle mého názoru oprávněnými požadavky občanů. Jsem zodpovědný za místní obyvatele a jejich práva na klidný, hlukem letadel nerušený a spokojený život na prahu Českého ráje a domnívám se, že si zaslouží poskytnutí záruky na tento způsob života i v budoucnosti. Nejedná se o záležitost nějaké menšiny obyvatelstva, jelikož již petici podepsalo více jak 3 000 občanů a stále přicházejí podepisovat další. Požadavkem občanů není úplné uzavření letiště, ale pouze zamezit rozšiřování jeho provozu nad současnou maximálně snesitelnou úroveň a zachovat způsob jeho využití v současném nekomerčním režimu. O dění okolo letiště již projevila zájem i média a předpokládám, že se budou zajímat i o osud petice. O účast na schůzce požádali i členové petičního výboru. V případě, že by Vám to časové možnosti dovolily, tak bychom se mohli setkat i u nás na předmětném letišti. Chápu, že jste velmi vytížen, ale zde opravdu hrozí vážné problémy, které by v případě navyšování leteckého provozu mohly vygradovat až k požadavku občanů na úplné uzavření letiště. Předem děkuji za odpověď a věřím ve Vaši snahu vyhovět požadavkům občanů.

Michal Rambousek starosta městyse Podhradí


Proč přijít podepsat petici? Podívejte se níže!!!