Postoj aeroklubu Jičín

Postoj Aeroklubu Jičín k situaci ohrožení provozování Jičínského letiště a zachování charakteru jeho současného provozu.


Aeroklub Jičín by především velmi rád poděkoval za nebývalou a velmi silnou podporu občanů a všech, kteří již podpořili a nebo se chystají podpořit náš aeroklub v záležitosti ohrožení dalšího provozování letiště.
Dále by rád aeroklub poděkoval zvláště také zastupitelům a starostům města Jičína, městysu Podhradí-Čejkovice a obce Březina a zastupitelům dalších obcí ve svazku Mariánská zahrada a taktéž zastupitelům všech dalších obcí v blízkém okolí, kteří nás velmi intenzivně podporují.
Aeroklub Jičín provozuje letiště nepřetržitě již od roku 1949. Za dobu svého působení až do současnosti aeroklub fungoval a provozoval bez jakýchkoliv problémů a vždy se snažil koordinovat svoji činnost ve spolupráci s okolními obcemi, tak, aby jak aeroklub, tak i obce žily ve vzájemném souladu a porozumění.
Aeroklub Jičín vychoval, a prošlo jím od počátku jeho provozování, mnoho významných leteckých osobností a to nejen evropské ale i světové úrovně. Aeroklub pracuje, mimo jiné, s mladými lidmi, kteří mají o létání zájem a z nichž se pak někteří stávají buď špičkovými sportovci, kteří nás reprezentují na světových soutěžích a nebo se velmi často stávají profesionálními zaměstnanci v rozličných oblastech letectví.
To vše je však v současnosti ohroženo a může být rázem zničeno, pokud Aeroklub Jičín nebude i nadále zachován jako provozovatel letiště. Jde totiž o to, že tak zvaná výpůjčka od Ministerstva dopravy, jako vlastníka pozemků letiště, která opravňuje aeroklub k provozování letiště, končí k datu 31.12.2023. Aeroklub Jičín již požádal Ministerstvo dopravy v průběhu tohoto roku formálně a dle všech náležitostí o prodloužení této výpůjčky. Tato výpůjčka je doposud poskytována bezplatně.
To, co způsobuje přímé ohrožení stávající formy provozování letiště v souladu s okolními obcemi, je to, že komerční společnost Flying Academy, se sídlem v Praze, taktéž požádala Ministerstvo dopravy o udělení oprávnění k provozování letiště, s cílem provozovat komerční činnost zaměřenou výhradně na hromadný motorový letecký výcvik a to především zahraničních pilotů, povětšinou z východních zemí. Je také velmi pravděpodobné, že společnost Flying Academy nabídla ve své žádosti o provozovaní letiště Ministerstvu dopravy, že v jejich případě bude výpůjčka tzv. úplatná, tedy společnost Flying Academy bude za provozování letiště v Jičíně Ministerstvu dopravy platit.
Při jednáních aeroklubu se zástupcem společnosti Flying Academy, bylo jednoznačně a poměrně agresivně podáno z jejich strany, že provoz aeroklubu rozhodně není v jejím zájmu a činnost aeroklubu nebudou podporovat a později ani umožňovat. Společnost Flying Academy jedná velmi nátlakově a nevybíravě a v případě jakéhokoliv nesouhlasu s jejími představami přechází okamžitě k výhružkám a zastrašování. Svědčí o tom i řada udání na aeroklub a na některé jeho členy, které odeslala Flying Academy jak na Ministerstvo dopravy tak i na Úřad pro civilní letectví.
O způsobu chování Flying Academy svědčí mimo jiné i to, že na pozemcích, které jsou sice v jejich vlastnictví, ale které jsou součástí areálu letiště a vztahují se tak na ně specifická pravidla, staví tato společnost vlastní hangár, bez jakéhokoliv povolení a vědomě ignoruje i oficiální písemná nařízení Stavebního Úřadu pro civilní letectví, pod jehož agendu stavební činnost spadá.
Mnohem větším rizikem pro občany, v případě provozování letiště společností Flying Academy, je však nejen neúměrný nárůst hlukové zátěže, který souvisí se zamýšleným komerčním provozem motorových letadel v průběhu celoročního období, včetně nočního létání, ale především extrémně vysoký počet leteckých incidentů a nehod, které tato společnost má. Nepochybně je třeba zmínit i další vážné riziko, a tím je vazba společnosti na východní státy a s tím spojená možná rizika bezpečnosti státu.
Je evidentní, že v případě provozování této společnosti na letišti v Jičíně, přestanou platit veškeré stávající dohody, včetně písemných, které aeroklub Jičín s městem Jičín a s okolními obcemi má, a podle nichž všichni společně vzájemně a v souladu spolupracují. Společnost Flying Academy v současné době vytváří tvrdý nátlak všemi prostředky na to, aby provozování letiště získala. Je zřejmé, že tato záležitost se netýká jen samotného aeroklubu, ale i všech občanů, a proto je velmi důležité, aby občané vyjádřili v této věci svůj postoj.
Mnoho občanů již v tuto chvíli, svoje názory vyjádřilo a dalo svoji jednoznačnou podporu pro zachování provozování letiště Aeroklubem Jičín. Aeroklub tak všem občanům, kteří mají ochotu vyjádřit svůj postoj a podpořit Aeroklub, velmi děkuje a pevně věří v dobrou spolupráci se všemi i do budoucna.
Za Aeroklub Jičín
Aleš Holoubek, předsedaFacebooková komunikace z 24.8.2023 Flying Academy směrem k Aeroklubu Jičín, zveřejněno na stránkách Jičínské besedy:

Problem je v tom, ze Prozovatel Aeroklub Jicin a Zastupci obci podepsali Dohodu o provozovani Letiste Jicin. Tudo dohodu soucasny provozovatel nedodrzuje.
Podle oficialni statisky Ministerstva dopravy bylo v roce 2022 [ v dobe platnosti dohody] bylo provedeno 4.542 letu v kategorri 600kg a vice. Můj dotaz zní:
Byly všechny tyto lety provedeny v souladu s touto dohodou a jeji platnosti? To znamená, byl každý let [ v danem obdobi platnosti smlouvy] proveden za účelem: ochrany životního prostředí, archeologie, nebo propagace? Samozrejme , ze ne.
Kdo porusil dohodu s obcemi? Flying Academy NE? tak je respektovala.
Bylo to aeroklubove letadlo OK EKR Cessna 172 ve vlastnictvi Aeroklubu Jicin spolecne s lokalni firmou Tec Air pana Koudelky https://www.tec-air.cz/<https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tec-air.cz%2F%3Ffbclid%3DIwAR2GtrGLQrD7-HQatthUQuN30QvkLhjs7FolhVZhvJyQqva_3upq3pGSkk4&h=AT1cyEJPnUdzzuS7NuO5dAKq9sOKMtV6vklRyCIVamNT3g4jI_fQzgJDFD3vfKph3O19rUQQU4okIVT9wCEL1I1vz5niSFl_bw4HFQjq5obrC9_01OQuqQ7FLaYukSc_lJZE&__tn__=R]-R&c[0]=AT2d1Y5t-LgyAGrvmKPTjuhVlUEoJtVoALaj398ZrbSv9yHiLlG36_mLXZgPN-uexgAIPQF_jHkA3-ox3Po_7mxZonll7uLsBux3SZVXPPCGI2QpSes7C8v8JKlU87TEK-aqq4eA4b-48Iu0wBSaqOfgWMKgxmTRc5aubh3S7aYyUny2891-ncAKcrbwLirJEmUgSF4yTYBq9cqgE3qd8k6c6bbzNtT6dSrT> a firma co provadi v Jicine vysadky parasutistu.
Ví p. starosta Malý o porušování této dohody? Ano, ví. Osobně jsem mu to sdělil a předložil důkazy. Pan starosta Maly jen nemá sílu plnění podepsané Dohody vymáhat, kdyz ji nedodrzuje ten se kterym ji podepsal.
Jedna věc je smlouvu podepsat,a pak se nějak presentovat. Dohoda, která není dodržována, nemá žádnou hodnotu. Na misto toho se ted krici Flying Academy.
Zde je projekt co Flying Academy presentovala obcanum
https://youtu.be/yi9gMXiFr4o?si=ETKEGJg8I43ojLAE<https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fyi9gMXiFr4o%3Fsi%3DETKEGJg8I43ojLAE%26fbclid%3DIwAR3yDFl4FRpVWVEKxQTylY2AgSkHwLCYDHKoCLj1ZvTTvizTwVUez3kFZMk&h=AT3Id6EFLp0-xYrIKy1Je6-H2KyrX5VnsC7t7JFvvvdMVps6w7P2PqhP6oMQiFsyeRbMMhMm7ety9nATl-ZIaXVSOC1btyDJuZnX8Mv3ubSKLzzamgXGHGPTXkuHK20fZS1i&__tn__=R]-R&c[0]=AT2d1Y5t-LgyAGrvmKPTjuhVlUEoJtVoALaj398ZrbSv9yHiLlG36_mLXZgPN-uexgAIPQF_jHkA3-ox3Po_7mxZonll7uLsBux3SZVXPPCGI2QpSes7C8v8JKlU87TEK-aqq4eA4b-48Iu0wBSaqOfgWMKgxmTRc5aubh3S7aYyUny2891-ncAKcrbwLirJEmUgSF4yTYBq9cqgE3qd8k6c6bbzNtT6dSrT>
Problem je v tom, ze Zastupci obci podepsali dohodu, ktera je porusovana Aeroklubem a ostatnimi prevazne lokalnimi firmami. Paradoxem je, ze jedinny kdo dohodu dodrzuje je dle prezenrace Flying Academy.

Reakce Aeroklubu Jičín na dezinformace uvedené:

Prohlášení Aeroklubu Jičín k nařčení společnosti Flying Academy o porušování Dohody o formě provozování Jičínského letiště s městem Jičín

Aeroklub Jičín děkuje firmě Flying Academy, že vytvořila příležitost osvětlit možné otázky týkající se Dohody o formě provozování Jičínského letiště a vyvrátit tak nesmyslné a lživé nařčení, že je tato dohoda aeroklubem porušována a že je neplatná.

Jak jistě mají mnozí občané vlastní zkušenost, psané texty, které se svojí formou podobají právním nebo právně závazným dokumentům, nejsou žádná legrace a je velmi důležité, aby byly jako takové čteny velmi pečlivě a aby byl správně pochopen jejich obsah a zejména pak důsledky z něho vyplívající.

Je tedy zapotřebí mít jasný náhled na obsah takového dokumentu a porozumět mu z více pohledů či aspektů.

Z pohledu právního, chcete-li legislativního, je tvrzení, že dohoda je neplatná, naprosto absurdní a irelevantní. Dohoda může být neplatná, pokud některý z jejich účastníků dohodu vypoví. A nikoliv, na základě tvrzení kohokoliv.

Odhlédneme-li od toho, že třetí osoba nemá, pokud dohoda spadá do jisté právní kategorie či oblasti, co mluvit ostatním subjektům do jejich společných smluv či dohod, tak při tvrzení, že není dodržována, je třeba takové tvrzení přesně a věcně doložit a také objasnit, které specifické části konkrétního odstavce či paragrafu se to týká.

Aeroklub Jičín chápe důvody tohoto nařčení, protože klíčovým bodem dohody je závazek aeroklubu k omezení provádění leteckého výcviku na motorových letounech s hmotností větší než 600 kg. (s výjimkou motorizovaných kluzáků). A právě provádění leteckého výcviku je u společnosti Flying Academy hlavní náplní jejich provozu, a proto se snaží všemožně tuto dohodu napadat a zpochybňovat.

Z věcného pohledu, ke konkrétním nařčením Flying Academy ohledně provozování letounů s hmotností nad 600 kg, je třeba uvést následující fakta:

Dohoda nezakazuje provádět vzlety a přistání letounů nad 600 kg, neboť dle leteckého zákona, je provozovatel povinen zajistit v provozní době možnost příletu a odletu všech letadel, která splňují parametry únosnosti dráhy, tj., i letadel s hmotností nad 600 kg. Jako zcela konkrétní příklad ze dne 12.6.2023, lze uvést právě pana Olbrechta, jenž přiletěl s letadlem, které spadá do této kategorie a nikdo mu v tom nijak nebránil.

Dále je třeba jasně uvést, že Aeroklub Jičín vlastní a provozuje také jeden motorový letoun s hmotností nad 600 kg, a to za podmínek, které jsou v dohodě jasně popsány. Tyto podmínky nejsou nijak porušovány, lety se pochopitelně pečlivě dokumentují a lze to jasně v případě potřeby prokázat. Pokud jde o výcvik na tomto letounu, tak ten se provádí výhradně na letištích, která jsou k tomu určena, tj. například letiště Hradec Králové, nebo Mnichovo Hradiště. To že je tzv. letecká škola administrativně registrována na Jičínském letišti, neznamená, že se tam vlastní výcvikové lety provádějí.

Kromě toho, na letišti působí více provozovatelů s letouny s hmotností na 600 kg a jedním z nich je i společnost Air Special OK, která provozuje letoun AN2. Provoz tohoto letounu je asi v největší pozornosti občanů, protože je třeba objektivně říci, že je hlučný. Je však třeba také říci, že se používá pro výsadky parašutistů, což je výhradně sportovní činnost. A letiště je skutečně určeno pro sportovní a rekreační činnost. Dále se provádějí tandemové seskoky, které se provozují za účelem tzv. seznamovacího seskoku pro zájemce o parašutismus, a zde se jedná i o jasnou propagaci krás okolí města Jičína a potažmo Českého ráje. Dohoda stanovuje, že ve smyslu propagace Českého ráje jsou lety s motorovými letouny za tímto účelem možné.

Je třeba i férově zmínit, že jsou občas podány stížnosti občanů na ojedinělé nízké přelety letounu AN2 nad obcemi Březina, kde skutečně nedošlo k dodržení postupu při vzletu nebo přistání, ale tyto stížnosti jsou bez odkladu řešeny a aeroklub se ihned v dané záležitosti spojí se zástupcem obce, a s příslušným pilotem je pak veden pohovor a je upozorněn na porušování stanovených pravidel. Přesně to je také v duchu dohody o formě provozování.

Pokud by nedošlo k nápravě, nebo by byly předepsané postupy trvale ignorovány, má aeroklub, jako provozovatel, možnost v extrémním případě tyto lety úplně zakázat.

Jak je možné z výše uvedeného vysvětlení vidět, jedná se o poměrně komplexní záležitost. A proto je třeba kromě toho uvést i další argument, a tím je, že letoun AN2 společnosti Air Special OK provozoval v minulosti kromě zemědělských prací také práce související s držením hotovostí pro hašení požárů, a poskytoval součinnost složkám Integrovaného Záchranného Systému. To v současnosti sice již neprovádí, nicméně, pro tyto případy nemá aeroklub žádné legislativní právo lety v této souvislosti zakázat. Není vyloučeno, že tato činnost může být v budoucnu obnovena.

Je třeba též dovysvětlit, že v dohodě jsou uvedeny počty pohybů všech letadel, jako vodítko pro limit, který nemá být překročen. Celkový počet pohybů není malý, avšak je třeba jasně uvést, že v případě pohybů letounu AN2 se jedná a toto konkrétní číslo:

Počet letů za účelem vysazování parašutistů nepřesáhl za období 2020-2022 více jak 120 startů za každý jednotlivý rok. Je tedy vidět, že v porovnání s celkovými limity, které v dohodě jsou je tento počet startů velmi malý.

Jako aeroklub věříme, že toto vysvětlení objasňuje, jak to s dohodou vlastně je a že rozptýlí možné pochybnosti občanů, které mohly po napadení dohody společností Flying Academy vzniknout.

Aeroklub Jičín velmi děkuje všem občanům, kteří nás již v petici podpořili a oceňuje jejich ochotu vyjádřit svůj postoj. Dále by aeroklub velmi rád podělkoval zejména starostovi Městysu Podhradí, panu Michalu Rambouskovi, za jeho podporu a velmi aktivní iniciativu a obrovské úsilí při snaze zachovat pro občany stávající charakter letiště a jeho provozování. Velké poděkování patří i panu Milanu Bernému, který vede petiční výbor a vkládá do práce mnoho energie a úsilí. Dále patří poděkování všem zastupitelům města Jičína, za jejich velmi silnou podporu, a všem politikům komunálního, regionálního i republikového charakteru, kteří v celé záležitosti intenzivně a velmi vstřícně pomáhají.

Aeroklub Jičín, stále pevně věří, že bude v blízké budoucnosti provozovatelem i nadále a těší se na dobrou spolupráci s obcemi i občany a se všemi, kteří nás podporují a kterým se sportovní létání líbí.

Ještě jednou moc děkuji všem

Za Aeroklub Jičín

Aleš Holoubek, předseda