NEJSME

PROTI LETADLŮM, LETCŮM, PARAŠUTISTŮM A FANDŮM letiště.

Zároveň však je naší povinností bránit své domovy a vážít si našeho města, okolních vesnic i krajiny. 

Proč vlastně nechceme leteckou školu v našem okolí?

  • Nebezpečí nadměrné hlukové zátěže a to v průběhu celého roku. 
  • Provozně bezpečností riziko související s extrémním počtem proběhlých incidentů.
  • Bezpečnostní riziko související s vazbami společnosti na východní země.
  • Lety i v nočních hodinách.
Vážená, Vážený,

Váš zájem o tyto stránky napovídá, že Vám záleží na dění v okolí Vašeho bydliště tak jako nám.
Žijeme v unikátním koutku Čech, jež nese právem přízvisko "Český ráj".
Naši předci tuto krajinu podél řeky Cidliny osídlili, zúrodnili a předali do užívání svým synům, ti pak svým a ti pak dalším.
Historičtí velikáni jako Albrecht z Valdštejna, nebo František Josef Šlik a jeho následovníci, otiskli do naší krajiny unikátní, stavební, hospodářský, duchovní a geometrický koncept, jež bychom měli dále rozvíjet, obdivovat a především chránit.
Zástupy turistů každým rokem tyto počiny obdivují a podobně jako já/my,  vyhledávají tuto krásu a užívají klidu místní přírody minimálně poskvrněné hlukem a světelným a jiným smogem.
Letiště Jičín-Vokšice se tak trochu vymyká zmíněnému. Chápeme však, že i fandové letectví, v tomto případě především toho bezmotorového, zastoupeného Aeroklubem Jičín, mají právo na svůj díl zábavy a štěstí.
Ovšem záměr potenciálně nového provozovatele zde, v Českém ráji, zřídit leteckou školu a zatížit tak nadměrným hlukem a výskytem většího množství motorových strojů ve vzduchu kolem ležící obce a jejich obyvatele, nás nadzvedlo ze židle a přinutilo konat a proto prohlašujeme:
My, obyvatelé žijící v okolí Letiště Jičín - Vokšice žádáme, aby nám bylo zaručeno, že na Letišti Jičín - Vokšice nebude rozšiřován provoz, ani letecký provoz nad našimi nemovitostmi. Ten současný je na maximální snesitelné úrovni a v žádném případě nesouhlasíme s jeho navyšováním a případně s prováděním leteckého výcviku na motorových letounech s MTOW nad 450kg a vrtulnících. Nesouhlasíme s rozšířením provozu na celoroční a úpravu letiště na noční létání. Jako provozovatele letiště podporujeme místní Aeroklub Jičín, o.s., který je zárukou dodržování sjednaných pravidel provozu na letišti s okolními obcemi. Pokud s výše uvedeným textem a prohlášením souhlasíte, prosíme Vás tímto, o podepsání petice na petičních místech níže a nebo vytisknutí petičního dokumentu a jeho donos tamtéž.


Petiční dokument ke staženíDnešního dne, t.j. 27.9.2023 máme v rukou již více jak:  

3400  Vašich podpisů(!)

nepočítaje všechny petiční archy v terénu. Děkujeme všem spolupracovníkům a občanům kteří vyjádřili svoji podporu!


Spolupracující, petiční místa


Kavárna Don Cortes, Chelčického 8, Jičín -Staré Město

Zelo - Roman Kopal Lidické Nám. 46, Nové Město, 506 01 Jičín

Městské informační centrum Jičín, Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín pouze do 12.9.2023!!

Kavárna AMOS  Komenského nám. 57, 506 01 Jičín

Květiny Ruská, Ruská 571, 506 01 Jičín  

BAMBOO OBČERSTVENÍ Bolzanova 512, Jičín, areál nemocnice

Tepelná technika Greeneco,  Kbelnice 86, 506 01 Kbelnice

Pokud máte zájem stát se petičním místem, pošlete nám prosím mail


27.8.2023 - upozorňujeme na nový, zajímavý článek v sekci "Postoj Aeroklubu"


Na základě mnoha dotazů a požadavků, zveřejňujeme po souhlasu všech zúčastněných stran Dohodu mezi aktuálním provozovatelem letiště Jičín a zástupci kolem ležících obcí.


Dne 30.9.2023 se bude konat finální podpisová akce v Jičínském parku a to od 8.00 - 11.30hod. V závěru bude možnost se zeptat na všechny dotazy související. Budeme se na Vás těšit. Petiční výbor. :-)

Účast přislíbil i zástupce nejvíce dotčených obcí Michal Rambousek. 


Dopis zaslaný ministerstvu dopravy 18.9.2023

Věc: Petice obyvatel žijících v okolí letiště Jičín – žádost o schůzku

Vážený pane ministře,

obrátil se na mne zástupce petičního výboru, jako na představitele místní samosprávy, v jehož správním území se nachází Letiště Jičín, s informací o probíhající petici obyvatel žijících v okolí letiště Jičín. Jelikož není v naší kompetenci vyřešit požadavky, které jsou v petici obsaženy, tak se na Vás obracím s žádostí o osobní schůzku. Všechny strategické pozemky pro provoz letiště jsou ve vlastnictví ČR s právem hospodařit MD ČR, a proto se domnívám, že je ve Vašich možnostech místním obyvatelům pomoci. Na schůzce bych Vás rád seznámil se situací na letišti a dle mého názoru oprávněnými požadavky občanů. Jsem zodpovědný za místní obyvatele a jejich práva na klidný, hlukem letadel nerušený a spokojený život na prahu Českého ráje a domnívám se, že si zaslouží poskytnutí záruky na tento způsob života i v budoucnosti. Nejedná se o záležitost nějaké menšiny obyvatelstva, jelikož již petici podepsalo více jak 3 000 občanů a stále přicházejí podepisovat další. Požadavkem občanů není úplné uzavření letiště, ale pouze zamezit rozšiřování jeho provozu nad současnou maximálně snesitelnou úroveň a zachovat způsob jeho využití v současném nekomerčním režimu. O dění okolo letiště již projevila zájem i média a předpokládám, že se budou zajímat i o osud petice. O účast na schůzce požádali i členové petičního výboru. V případě, že by Vám to časové možnosti dovolily, tak bychom se mohli setkat i u nás na předmětném letišti. Chápu, že jste velmi vytížen, ale zde opravdu hrozí vážné problémy, které by v případě navyšování leteckého provozu mohly vygradovat až k požadavku občanů na úplné uzavření letiště. Předem děkuji za odpověď a věřím ve Vaši snahu vyhovět požadavkům občanů.

Michal Rambousek starosta městyse Podhradí


Proč přijít podepsat petici? Podívejte se níže!!!